Boligerne bosted net

Udrulningsplan for Medicin Service i EG Sensum Bosted …

https://bkd-bbh-skabelon.bosted.net:443/bkd_bbh_skabelon … https://boligerne-herlufdalsvej.bosted.net:443/hill_pensionatet. 43 https://cus.bosted.net:443/ …

Bostedet Fjordstjernen vælger EG Sensum Bosted – eg.dk

Bostedet Fjordstjernen vælger EG Sensum Bosted

Fjordstjernen tilbyder boliger til voksne i aldersgruppen 30-60 år med fysisk eller mental funktionsnedsættelse og havde brug for et system der rummer begge …

Sensum Bosted har veludbygget medicinmodul, integration til Fælles MedicinKort og digital korrespondance med Edifact.

EG Sensum Bosted – samlet socialfaglig løsning på … – eg.dk

EG Sensum Bosted – samlet socialfaglig løsning på specialområdet

EG Sensum Bosted er en komplet socialfaglig løsning, der sætter borgeren i centrum på specialområdet med struktur, dokumentation, viden og effektmåling.

Med EG Sensum Bosted kan Fjordstjernen Boliger … – Facebook

Botilbud

Bostedet Kastanjebo er et specialiseret botilbud for 14 ældre beboere med fysiske- og/eller psykisk… Bocenter Marienborgvej. Bocenter Marienborgvej er hjem …

Et botilbud er et tilbud til dig, som har et behov for støtte, der ikke kan imødekommes via støtte i eget hjem.

Botilbud – Randers Kommune

Bo- og aktivitetstilbud for voksne med senhjerneskade

problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug. Aldersgruppen er fra 18 år. Bodelen. Boligerne lejes gennem …

Lene Bredahls Gade er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade.

Bo- og aktivitetstilbud for voksne med senhjerneskade

Botilbud og bostøtte handicap – Viborg Kommune

Har du en fysisk funktionsnedsættelse og behov for bostøtte eller en bolig med støtte, har Viborg Kommune en række boliger og tilbud, som kan matche dit …

Har du en fysisk funktionsnedsættelse og behov for bostøtte eller en bolig med støtte, har Viborg Kommune en række boliger og tilbud, som kan matche dit behov for hjælp i dagligdagen.

Botilbud og bostøtte handicap – Viborg Kommune

Forside – Fjordstjernen

Fjordstjernen er et bolig og sundhedscenter, hvor mennesket er i centrum og fagligheden er i top. Vi sætter pris på nærvær og omsorg, samt på et aktivt og …

Fjordstjernen er et bolig og sundhedscenter, hvor mennesket er i centrum og fagligheden er i top. Vi sætter pris på nærvær og omsorg, samt på et aktivt og udfordrende liv, som altid er tilpasset den enkeltes niveau.

Fjordstjernen: Forside

Velkommen til Bostedet Kildehaven i Svinninge ved Holbæk

Kildehaven er et bosted for unge voksne handicappede, der ønsker at leve et aktivt, sundt og selvstændigt liv i fællesskab med andre.

Velkommen til Bostedet Kildehaven i Svinninge ved Holbæk

Botilbud | Favrskov.dk

Boligerne på Jagtvej · Ungetilbuddet Carma. Botilbud Handicap. Favrskov Kommunes botilbud til handicappede yder socialpædagogisk bistand til voksne …

Botilbud for handicappede og psykisk syge

Keywords: boligerne bosted net